Aktualne inwestycje i remonty

Aktualne inwestycje i remonty

Centrum Historyczno – Kulturalne „Spycimierskie Boże Ciało” 

obrazek
Plac budowy w lipcu 2021 r.

Nowoczesny obiekt z multimedialną ekspozycją o historii układania kwietnych dywanów. W Centrum organizowane będą warsztaty układania kobierców i wirtualne spacery po Spycimierzu. Dzięki wystawom dedykowanym tradycjom i zwyczajom objętym dziedzictwem niematerialnym, obiekt będzie unikalnym miejscem w skali międzynarodowej poświęconym społecznościom kultywującym różnorodne wartości, zwyczaje i idee. Inwestycja zbiega się w czasie z ogłoszeniem decyzji o wpisie tradycji kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała na światową listę UNESCO i docelowo ma zachęcić gości do przyjazdu do Spycimierza przez cały rok.

Budynek Centrum zaprojektowano na planie litery U, z widokiem na dziedziniec. Powstanie na nim drewniana widownia na konstrukcji stalowej. Prace budowlane obejmują powstanie budynku od podstaw wraz ze wszystkimi przyłączami i instalacjami jak np. sieć wodociągowa, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, instalacja gazowa, grzewczo – chłodząca, sieć elektryczna i teletechniczna. Będzie to budynek jednokondygnacyjny w części z poddaszem użytkowym i z podwyższeniem do dwóch kondygnacji w części centralnej. We wnętrzu znajdą się sale wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne oraz niewielkie zaplecze biurowo-administracyjne.

O sterowanie wszystkimi instalacjami zadba Building Management System. Stosuje się go w wysoko zaawansowanych technicznie budynkach dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa życia. Inteligentny układ składa się z czujników i detektorów rozmieszczonych w różnych punktach oraz zintegrowanego systemu zbierającego dane i zarządzającego wszystkimi instalacjami w budynku.

Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie

obrazek

Dwukondygnacyjny budynek przedszkolny pomieści 8 oddziałów, a w nich 200 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. Na parterze znajdą się 4 przedszkolne sale, sala sportowa, kuchnia i jadalnia. Na piętrze zaplanowano kolejne cztery sale przedszkolne, dwie sale twórczości dziecięcej, dwie sale zabaw, salę komputerową oraz gabinet logopedy.

Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługują sale polisensoryczne, czyli specjalnie wyposażone pomieszczenia aktywizujące lub wyciszające zmysły za pomocą światła, dotyku, zapachu, dźwięków, muzyki i zabawek rozwijających zdolności poznawcze. Przebywanie wewnątrz sal terapeutycznych sprawi, że dzieci szczególnie te z niepełnosprawnością intelektualną poczują się odprężone, bezpieczne. Atmosfera korzystnie wpłynie na stan psychofizyczny dzieci.

Prowadzenie działalności przedszkolnej o charakterze integracyjnym wymaga uwzględnienia w projekcie potrzeb i możliwości dzieci borykających się z niepełnosprawnościami. Dlatego zarówno sam budynek jak i jego otoczenie, umożliwią poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Planowany termin oddania obiektu to marzec 2023 roku.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów

obrazek

Nowa stacja uzdatniania wody w Ostrowsku

W związku z intensywnym rozwojem Gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji turystycznych jak i powiększaniem powierzchni lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rozwijamy również infrastrukturę techniczną. Pozwoli to zachować wysoki standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców i przedsiębiorstw.

Zakres całego przedsięwzięcia, które w dużej mierze zostało już wykonane, uwzględnia realizację następujących prac:

  • budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489 km w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie w ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego pod rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko
  • budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 km w tym w Uniejowie w ul. Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej
  • rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku
  • rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie

obrazek

Przebudowa ulicy Dąbskiej polega na wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym oraz zainstalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elementów małej architektury, odwodnieniem pasa drogowego i przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej. Jezdnia zostanie pokryta nowoczesną warstwą asfaltu, technicznie optymalizowanego pod kątem redukcji hałasu.

To pierwsza inwestycja realizowana w ramach projektu „Zielony Uniejów – Thermal Resort”, który przewiduje powstanie na terenie miasta ekologicznych przyczółków i żywych, zielonych dekoracji przyczyniających się do ochrony klimatu. Powierzchnia skrzyżowania zostanie zagospodarowana zielenią, powstaną pasy roślinności, które wpłyną na estetykę przestrzeni oraz spełnią funkcję ogrodów deszczowych (w warstwach retencyjno-filtracyjnych będzie gromadzić i oczyszczać się woda deszczowa). Poza tym, w bezpośrednim otoczeniu znajdą się również elementy małej architektury, np.: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz donice z kwiatami.

Planowany termin zakończenia prac: maj 2022 r.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska

Projekt obejmuje wykonanie audytów energetycznych oraz termomodernizację budynków OSP w miejscowościach Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska. W każdym z obiektów prowadzone są prace takie jak: docieplenie ścian elewacyjnych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej a także kompleksowa przebudowa zadaszenia strażnic wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Poprawi to efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, a w dłuższej perspektywie zredukuje zapotrzebowanie na energię cieplną, obniży koszty eksploatacji budynków oraz zmniejszy zużycia paliw konwencjonalnych.

Planowany termin zakończenia prac: kwiecień 2022 r.