Czas wolny

Ujawnij swój talent !

Ujawnij swój talent recytatorski i weź udział w konkursie poświęconym Marii Konopnickiej. Konkurs odbędzie się 4 marca 2022 r.

Plakat z wizerunkiem Marii Konopnickiej

Hufiec ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej wyszedł z propozycją konkursu recytatorskiego skierowanego do dzieci i młodzieży poświęconego patronce Marii Konopnickiej. Dzieci i młodzież mają możliwość wykazania się swoimi talentami recytatorskimi i znajomością utworów Marii Konopnickiej. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności aktorskich i recytatorskich.

Postać poetki jest silnie związana z hufcem w Uniejowie, chociażby przez to, że nosi jej imię. Komenda Hufca Uniejów chce poprzez konkurs upamiętnić życie i twórczość poetki. Uczestnicy biorący udział w konkursie zaprezentują dwa utwory poetyckie, w tym jeden poetki. Konkurs odbędzie się 4 marca (piątek) 2022 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Poddębicach.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się z regulaminem zamieszczonym pod linkiem: Regulamin, w  którym znajdują się także załączniki w postaci karty zgłoszenia i oświadczeń dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz o dobrym stanie zdrowia, nie występowania choroby zakaźnej Covid-19.