Mieszkam w Uniejowie

Średniowieczny Spycimierz

„Drużyna grodu Spicimira” aktywnie będzie uczestniczyła w przybliżaniu nam zwyczajów dawnych Słowian, rekonstruując życie w epoce wczesnego średniowiecza, a więc również na obszarze dzisiejszego Spycimierza.

Walka dwóch rycerzy

9 lutego, gościem burmistrza Uniejowa w siedzibie Urzędu Miasta był dowódca Stowarzyszenia GRH „Drużyna grodu Spicimira” – Dawid Dzieran. W spotkaniu uczestniczył także historyk dr Jędrzej Kałużny.

Spotkanie miało na celu ustalenie zasad współpracy pomiędzy gminą Uniejów, a członkami „Drużyny grodu Spicimira”. Współpraca ta miałaby polegać na włączeniu atrakcji oferowanych przez grupę rekonstrukcyjną do lokalnej oferty regionu spycimierskiego. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły również uwypuklenia dawnej średniowiecznej historii Spycimierza i kasztelanów spycimierskich.

Widzowie biorący udział w wydarzeniach rekonstrukcyjnych poświęconych średniowieczu mają nie tylko okazję obserwować zloty, turnieje, zmagania łucznicze, ale także występy muzyczne i pokazy tańca dawnego. Inne ważne aspekty tego typu eventów to inscenizacje, stroje charakterystyczne dla danej epoki, walki i pokazy, a także  możliwość obserwowania realiów życia sprzed lat.

Wszystkie te działania są dobrze znane „Drużynie grodu Spicimira”, która swoimi aktywnościami nie tylko pielęgnuje tradycje, ale także oddaje cześć przodkom i krzewi postawy patriotyczne.