Mieszkam w Uniejowie

Uniejów w sieci zielonych miast

Władze Uniejowa dążą do poprawy estetyki i wizerunku miasta oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu w uzdrowisku termalnym.

Uniejów znalazł się w gronie szczęśliwców II edycji projektu „Partnerska Inicjatywa Miast  na lata 2021-2023” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departamentu Strategii Rozwoju. Partnerem merytorycznym jest Bank Światowy.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do projektu w sieci „Miasto zielone”. Jesteśmy w gronie 28 miast uczestniczących w pracach sieci: 8 miast należy do sieci cyfrowej, 10 do sieci inicjatyw PPP oraz 10 do sieci zielonej. Projekt rozpoczął się w zeszłym tygodniu konferencją oraz warsztatami dla poszczególnych sieci. Spotkanie zostało zorganizowane w formule online.

Podczas konferencji inaugurującej przedstawiono założenia projektu na lata 2021-2023 oraz zaplanowane działania w obrębie poszczególnych sieci.

obrazek

W drugie części spotkania odbyły się warsztaty, w czasie których reprezentanci miast zaprezentowali się i swoje miasta oraz doświadczenia w danej dziedzinie – Uniejów w sferze zielonej oraz oczekiwania dotyczące pracy sieci. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją sieci zielonej i planami ulepszeń PIM jako szansy wypracowania rozwiązań dla administracji.

Miasta mogą liczyć na wsparcie doradcze, rozwijające zagraniczne wizyty studyjne oraz przedstawienie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie tematycznym prac sieci. Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu odbędą się w wariancie stacjonarnym lub hybrydowym (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) oraz spotkań online – jak to inaugurujące przedsięwzięcie.

Gmina Uniejów będzie realizowała politykę zielonego miasta poprzez stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców i turystów oraz respektującego wymogi zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Działania władz Uniejowa dążą do poprawy estetyki i wizerunku miasta oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu w uzdrowisku termalnym. Dlatego też zdecydowaliśmy się brać udział w programie, aby skorzystać z doświadczenia innych, stworzyć przestrzeń nowoczesną oraz proekologiczną w mieście.

Jednym z działań zmierzających do stworzenia nowoczesnego i zielonego miasta jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania przestrzeni publicznej pn. „Zielony Uniejów – Thermal resort”.

Koncepcja zakłada rozwój miasta poprzez połączenie lewo- i prawobrzeżnego brzegu Warty zielonymi ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi, co ma doprowadzić do ożywienia gospodarczego miasta. Stawiamy na stworzenie zielonej infrastruktury, która korzystnie wpłynie na środowisko, przemiany gospodarcze i społeczne, poprawi wizerunek i estetykę. Infrastruktura drogowa i miejska stworzy harmonię z otoczeniem, podkreśli charakter zabudowy historycznej i śródmiejskiej miasta. Powstanie przyjaznych ciągów komunikacyjnych typu woonerf („ulice do mieszkania”) zakłada ożywienie w zabytkowej części miasta. Teren ujęty w opracowaniu obejmuje ulice: m.in. Kościelnicką, Bojakowskiej, Spacerową, Orzechową, bp. Owczarka, Ogrodową, Turecką i Targową.  Pierwszą ulicą zrewitalizowaną według nowej koncepcji będzie ul. Dąbska, której przebudowa rozpoczęła się niedawno..

Projekt będzie realizowany do końca marca 2023 r. Termin realizacji może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Finansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

(MP)