Mieszkam w Uniejowie

Utrudnienia na ul. Dąbskiej

Od poniedziałku 31 stycznia na ulicy Dąbskiej (w okolicy skrzyżowania ze światłami) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, spowodowane pracami demontażowymi nawierzchni chodnika.

Prace, o których mowa wiążą się z zapowiadaną przebudową ul. Dąbskiej wraz z ulicami tworzącymi z nim skrzyżowania, mające na celu poprawienie stanu nawierzchni chodników i jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa w tej okolicy. Wykonawca zapowiedział rozpoczęcie prac demontażowych 31 stycznia. Rozbiórka chodnika rozpocznie się po stronie przychodni lekarskiej.

Modernizacja ciągu drogowego tj. drogi gminnej – ul. Dąbskiej wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową, zgodnie z zapisami zawartej umowy, potrwa do końca maja tego roku. W związku z rozpoczynającym się remontem, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość – prace zakładają gruntowną przebudowę i będą wymagały czasowego zamykania całych odcinków drogi oraz chodnika w przeciągu najbliższych 4 miesięcy.

O inwestycji

Remont i przebudowa ul. Dąbskiej, a przede wszystkim skrzyżowania, to długo wyczekiwana inwestycja. Liczący 200 metrów bieżących odcinek wraz z łączącymi się z nim ulicami: Rynek, Awaryjną, Bb. Owczarka oraz Orzechową, cechuje się bardzo złym stanem technicznym, z widoczną spękaną nawierzchnią jezdni, ubytkami, nierównościami oraz kałużami, co doskonale widać po opadach deszczu. Nie inaczej jest z chodnikami, których nawierzchnia jest niejednolita pod względem zastosowania materiału, niemal w całości popękana i z licznymi ubytkami.

Inwestycja zakłada wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym oraz zainstalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elementów małej architektury, odwodnieniem pasa drogowego i przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej. Na skrzyżowaniu ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka z Orzechową, zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,5 m nawiązując się tym samym do wcześniej przebudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 473 z drogą powiatową oraz drogą gminną. Nawierzchnię jezdni na przedmiotowym odcinku oraz skrzyżowaniu zaplanowano z SMA, czyli mieszanki technicznie optymalizowanej pod kątem redukcji hałasu. Rozwiązanie stanowi kompromis pomiędzy odpowiednią trwałością i dużą odpornością na koleinowanie przy jednoczesnej gwarancji odczuwalnej redukcji natężenia hałasu.

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu powstanie wyspa dzieląca na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości. Po lewej stronie ulicy Dąbskiej zaplanowano budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, a po prawej stronie przebudowę chodnika. W obrębie tegoż skrzyżowania przewidziano także wykonanie dwóch przejść dla pieszych wraz z doświetlaniem. Jedno będzie oznakowane zostanie jako przejście dla pieszych aktywne, a więc zawierać będzie znaki na tle folii fluorescencyjnej, punktowe elementy odblaskowe. Drugie przejście, z wyspą dzielącą, tzw. azylem, zaopatrzone będzie w oznakowanie aktywne (znaki zostaną umieszczone na tle fluorescencyjnym i z elementami świetlnymi).

Gmina Uniejów pozyskała na przeprowadzenie inwestycji dofinansowanie w wysokości blisko 1,2 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.