Twoja Gmina, Twój Urząd

Zastępca Burmistrza

obrazek

Mirosław Madajski

Zastępca Burmistrza Uniejowa

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
 • sprawowanie funkcji Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
 • wykonywanie powierzonych zadań zapewniających rozwiązywanie problemów w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji w szczególności poprzez:
  • kontrolowanie i nadzorowanie działalności podległych placówek kultury: Miejsko-  Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Uniejowie oraz jednostek oświatowych i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w Uniejowie
  • opracowywanie gminnego kalendarza imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i turystycznych oraz nadzorowanie jego realizacji
  • sprawowanie nadzoru nad imprezami kulturalnymi, sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi  na terenie gminy, organizowanymi przez MGOK i MGBP oraz przez inne podmioty organizujące imprezy na podstawie umów lub porozumień z Miastem/Gminą Uniejów;   
  • koordynacja obchodów rocznic i świąt państwowych w gminie
  • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów porządku   i bezpieczeństwa na imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych  i turystycznych
  • współpraca z placówkami, instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w  zakresie realizacji na terenie Gminy wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Kontakt

Urząd Miasta Uniejów
ul. bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40/44
e-mail: urzad@uniejow.pl