Twoja Gmina, Twój Urząd

W trosce o środowisko

Od 1 kwietnia rolnicy będą mieli możliwość usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Gmina Uniejów otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Przed złożeniem wniosku rolnicy z terenu gminy Uniejów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, do końca czerwca składali informacje o rodzajach i ilościach posiadanych odpadów.

Po zebraniu danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych, szacunkowy koszt zadania wyceniony został na kwotę 61 927 zł.

Kolejnym krokiem było złożenie przez gminę Uniejów wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Decyzją NFOŚiGW gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 57 340 zł. Środki te przeznaczone zostaną na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Odpady te rolnicy zobowiązani będą dostarczyć we własnym zakresie do miejsca wskazanego przez gminę.

Termin rozpoczęcia zbiórki przypada na 1 kwietnia br., a dokładny harmonogram dla poszczególnych miejscowości zostanie ustalony w najbliższym czasie.